Category - Action Photoshop

Chia sẻ tổng hợp các action Photoshop, các plugin hay cho người mới học và thành thạo các kỹ năng cơ bản trong phần mềm. Mời các bạn xem và tải về sử dụng!