Author - Lan Anh

Blog Photoshop Blog Photoshop Blog Photoshop

Blog

Tôi – một cô gái 22 tuổi

22 là cái tuổi mà ai cũng đã – đang và sẽ phải bước qua, là khi chúng ta ra trường và bước vào cuộc...

Blog Photoshop – Blog Photoshop