Category - Phần mềm và ứng dụng

Các phần mềm và ứng dụng trong cuộc sống, giúp ích cho việc học photoshop của mọi người. Từ những phần mềm như photoshop cs6 cho đến phần mềm Illustrator.